Vítejte na stránkách projektu sdílení elektrovozidel ECAR4U.EU. V současné době připravujeme
co nejrychlejší spuštění pilotního projektu v Praze.

Sdílením vozidel ECAR4U.EU zvyšujete kvalitu života ve městě a zároveň snižujete okamžité
emise, hluk nebo hustotu dopravy.

Welcome to the ECAR4U.EU website - the electric vehicles carsharing project.
We are currently preparing a pilot project in Prague, which will start as soon as possible.

Sharing of the ECAR4U.EU vehicles improves the quality of life in the city and at the same time
reduces the immediate emissions, noise or density of traffic.

e-mail: info@ecar4u.eu